Over ons ?>

Over ons

Missie, visie en aanpak

Het stimuleren van werkgelegenheid en van succesvol ondernemerschap gaan logischerwijze hand in hand en heeft positieve effecten op de wijkeconomie.

Van alle ondernemers in Den Haag behoort maar liefst 90% tot de doelgroep van ca. 30.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) of micro-ondernemers.
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat deze kleine bedrijven veelal geen full time banen in de aanbieding hebben, maar dat zij wel degelijk op zoek zijn naar menskracht voor het uitvoeren van kleinere opdrachten of werkzaamheden.

Daarnaast deinzen ZZP’ers terug voor het werkgeverschap, met name door de wettelijke aansprakelijkheden in geval van ziekte en de administratieve rompslomp.
Door de vraag onder ZZP’ers naar werk te bundelen en deze drempels weg te nemen is het mogelijk werkgelegenheid te creëren.

rawpixel-653764-unsplash

Hoe?
Onder de koepel van de coöperatie Werk & Loon matchen wij werkzoekenden met ondernemers. Geschikte werkzoekenden kunnen wij namelijk niet alleen plaatsen bij individuele ondernemers, maar ook bij clusters van ZZP’ers. Door zowel werkzoekenden als ondernemers onder de koepel van de coöperatie Werk & Loon bij elkaar te brengen ontstaan ander voordelen.

Men leert van elkaar. ZZP’ers proeven aan het werkgeverschap en kunnen onderling hun ervaringen uitwisselen. Werknemers kunnen binnen de coöperatie de ervaringen op de werkvloer met elkaar delen en onder begeleiding zo nodig werken aan het verder verbeteren van competenties en vaardigheden.

Ook proeven werknemers concreet aan de betekenis en mogelijkheden van het zelfstandig ondernemerschap en het werkgeverschap.

Tenslotte biedt Werk & Loon ondernemers de kans om in samenwerkingsverband grotere opdrachten aan te nemen, die zij individueel niet aan zouden kunnen.

priscilla-du-preez-623040-unsplash

Wat?
Werk & loon verzorgt de volledige afwikkeling bij het werken aan een match (selectie, juridisch, administratief, financieel).

Het begeleiden en coachen van zowel de ondernemers als de werkzoekenden is herbij misschien wel het belangrijkste onderdeel van onze aanpak.
Daartoe organiseren wij workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten. Wij werken samen met diverse partners, waaronder het Haags Ondernemershuis en de gemeente Den Haag.
Vanzelfsprekend beperken wij ons niet tot het kleinbedrijf. Ook grote organisaties zijn wij graag behulpzaam bij het vervullen van hun behoefte op het gebied van personeel.

Zo verzorgt Werk & Loon onder andere de detachering van wijktrainees van de gemeente Den Haag bij diverse instanties en bedrijven (ministeries, theaters, wijkorganisaties e.d.). Ook het Instituut voor Wijkeconomie/Haags Ondernemershuis en diverse ondernemingen maken momenteel gebruik van onze diensten.